Les

6 – Layout & Leesbaarheid

Les Progress:

Hoe kan het dat zo'n mega lelijke sales page (die er echt niet uitziet) meer dan €15.000 per maand binnenhaalt?

en waarom maken we de Verkooppagina niet wat mooier?

Dat én waar we dan wél op hebben gelet bij de opmaak van een Sales Page...

bespreken we in deze les: