Les

7 – Garanties

Les Progress:

Actiepunten:

  • Stel voor jezelf vast of je een Garantie wilt bieden
  • Formuleer je Garantie (zie Opdracht in de Video)
  • Voeg de Garantie toe aan je Overzicht/Mindmap